Restauratie


Na pakweg 100 jaar is de noodzakelijke spanning wel uit een zangbodem verdwenen. In het verleden werd hieraan voorbijgegaan en werd volstaan met het repareren van de scheuren in de zangbodem. Ik ga echter een heel stuk verder:
  1. De zangbodem wordt uit de piano gedemonteerd (dit is een erg delicaat klusje, want je wilt de bodem zo weinig mogelijk beschadigen).
  2. De oude ribben ("spreitsen") worden verwijderd.
  3. Nieuwe (vlakke) ribben worden op de bodem beperst in een holle mal. Hierdoor krijgt de zangbodem weer stevigheid en veerkracht.
  4. De opnieuw bespannen zangbodem wordt (onder spanning) weer in de piano verlijmd.

Wat betreft de stemblokken: bij de geringste twijfel wordt het vervangen! De procedure is als volgt:
  1. Ik maak nauwkeurige mallen van het oude stemblok.
  2. Het oude blok wordt van het rast verwijderd. Ook dit is een delicaat klusje, want het stemblok is van veel harder materiaal dan het rast waarop dit gelijmd zit.
  3. Het oude blok wordt gekopieerd en vervolgens wordt dit exact passend gemaakt op het gietijzeren raam. Dit is erg belangrijk, want op de gehele constructie staat een spanning van pakweg 18.000 kilogram!
  4. Het nieuwe blok wordt op het rast gelijmd.
  5. De stempengaten worden allen in dezelfde hoek in het nieuwe stemblok geboord.


design en hosting door Rodeto Enterprises