Speelaardverbetering


Stel, u heeft een vleugel of een piano die niet lekker speelt. Er zijn al diverse (goede) technici bij geweest, maar het instrument wil maar niet lekker gaan spelen. Dan wordt het tijd om PTD op het instrument toe te passen. 

PTD is een afkorting van Precision Touch Design en is bedacht en ontworpen in Amerika door David Stanwood. Ik heb de cursus PTD gedaan en mag mij sinds enige tijd PTD Installer noemen.
In het kort komt het erop neer dat alle componenten gewogen worden en dat aan de hand van die uitkomsten de ideale overbrenging (ratio) van het mechaniek wordt berekend. In bijna alle gevallen waar zich een hardnekkig speelaardprobleem voordoet, blijkt dat de verhouding tussen hamergewicht (Strike Weight) en de overbrenging in het mechaniek (Ratio) niet klopt. Door deze verhouding aan te passen (en het mechaniek dan natuurlijk keurig netjes te reguleren) worden er niets minder dan spectaculaire resultaten bereikt!

Voor meer info over PTD klik hier
Voor een lijst van PTD Installers in Nederland klik hier

design en hosting door Rodeto Enterprises