Politoer en aanverwanten


Oude piano's zijn veelal gepolitoerd, zowel blank als zwart. Politoer is een natuurproduct op basis van schellak, waaraan dan eventueel een zwarte kleurstof wordt toegevoegd. Bij de restauratie van een oud instrument hoort natuurlijk ook de kast: opnieuw politoeren is dan een heel goede mogelijkheid! Sinds enige jaren houd ik me met politoeren bezig en het resultaat is ronduit schitterend!

Een andere mogelijkheid is om de kast opnieuw te laten spuiten, maar dit kan ik niet in mijn bedrijf. Wel kan ik hierin bemiddelen.  
design en hosting door Rodeto Enterprises